Mr. Vivek Yadav – Chattisgarh State Incharge
chattisgarh
         Mr. Vivek Yadav – Chattisgarh State Youth President 
प्रदेश कार्यालय, बलीराजा पार्टी छत्तीसगढ़ :- वैश्य साहू समाज सभा भवन, बायरन बाजार, जनता कॉलोनी, रायपुर - 492001